KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Thứ bảy - 17/07/2021 19:33
Trường mầm non Phương Trung II
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022
         PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
   TRƯỜNG MN PHƯƠNG TRUNG II

Số: …./KH-MNPTII
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Phương Trung, ngày…. tháng    năm 2021

                                            KẾ HOẠCH
                        Tuyển sinh năm học 2021 - 2022

      Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
       Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống GD quốc dân;
         Căn cứ công văn số 1199/SGDĐT- QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022;
      Căn cứ Kế hoạch số 348/KH-PGDĐT ngày 17/5/2020 của PGD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022 trên địa bàn Thanh Oai,
       Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ CB - GV - NV của trường và số lượng điều tra trẻ trong độ tuổi từ 0 - dưới 6 tuổi trong toàn xã;
       Căn cứ vào chỉ tiêu huy động số trẻ trong độ tuổi ra lớp của UBND Huyện Thanh Oai giao cho trường năm học 2021 - 2022;
       Trường mầm non Phương Trung II xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 trên địa bàn trường cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU  
         1. Tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trẻ mầm non, đặc biệt nâng cao chất lượng phổ cập cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi từ 0 đến dưới 6 tuổi đặc biệt là trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã. Việc phân tuyến tuyển sinh, phân lớp đảm bảo hợp lý giữa các nhóm lớp, đảm bảo đủ phòng học cho các cháu. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: “Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh”. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị trong nhà trường; tăng số học sinh 2 buổi/ngày; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh /lớp và nâng cao chất lượng tuyển sinh trong nhà trường.
Đảm bảo qui định về số trẻ/lớp và số cô/trẻ.
         4. Nhà trường đảm bảo tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
Không gây phiền hà trong thực hiện tuyển sinh.
5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật; Hiệu trưởng nhà trường là người trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình GDMN.
B. NỘI DUNG.
* Cơ sở vật chất:
         Tổng số phòng học: 18 (Phòng kiên cố 18 phòng)
          Có đầy đủ các phòng chức năng, hiệu bộ, nhà vệ sinh, nhà bếp, các loại đồ dùng trang thiết bị dạy và học hiện đại dùng cho giáo viên và các cháu.
* Đội ngũ:
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường: 62 đ/c
Trong đó:
          CBQL: 3 đ/c (Trình độ đại học: 3 đ/c;Trình độ LLCT: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%);
          Giáo viên: 44 đ/c
       + Giáo viên nhà trẻ: 12 đ/c (Biên chế: 12)
       + Giáo viên mẫu giáo: 32 đ/c (Biên chế: 32)
       + Trình độ ĐH: 37 đ/c đạt tỷ lệ 66 %;
       + Trình độ trung cấp: 7 đ/c đạt tỷ lệ 14,5 % (Có 05 đ/c đang theo học ĐH)
          Nhân viên nuôi dưỡng: 11 đ/c (CĐ: 9 đ/c; TC: 01 đ/c; SC: 01 đ/c);
          Nhân viên kế toán: 1 đ/c; Trình độ ĐH
          Nhân viên Y tế: 1 đ/c;      Trình độ TC
          Nhân viên bảo vệ: 2 đ/c (HĐ 68).
         I. Tuyển sinh trẻ vào các nhóm lớp năm học 2021 - 2022.
         1. Phương thức và đối tượng:
         a. Xét tuyển trẻ trong từng độ tuổi của các thôn theo quy định, tuyến tuyển sinh để giao chỉ tiêu về số lượng đối với từng nhóm lớp.
b. Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ ở từng độ tuổi, từng nhóm lớp và tổ chức tiếp nhận hồ sơ của trẻ trong từng độ tuổi trên địa bàn theo quy định.
c. Nhà trường phối hợp với UBND xã, các ban ngành đoàn thể trong xã trong công tác tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về công tác tuyển sinh trong đó nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Trường hợp nếu số trẻ đến đăng ký tuyển sinh tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường sẽ ưu tiên cho trẻ trong độ tuổi 5 tuổi, trẻ có hộ khẩu tại các thôn thuộc địa bàn trường MN PhươngTrung II quản lý.
         d. Về số trẻ trong một nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo thực hiện theo quy định Điều 13, Điều lệ trường Mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá mức quy định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5 m2 cho một trẻ.   
Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ, tránh tình trạng lộn xộn trong công tác tuyển sinh, nhà trường yêu cầu CB - GV - NV trong toàn trường có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi tới phụ huynh trên mọi phương diện, đặc biệt là hệ thống thông tin đại chúng và công khai thời gian tuyển sinh.
2. Độ tuổi tuyển sinh:
Đối tượng tuyển sinh: Trẻ sinh năm 2016; 2017; 2018; 2019 có hộ khẩu, hoặc tạm trú, lưu trú trên địa bàn các thôn Tây Sơn, Chung Chính, Liên Tân, Quang Trung thuộc xã Phương Trung.
         3. Hồ sơ dự tuyển sinh: Hồ sơ tuyển sinh của trẻ gồm:
         + Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;
         + Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
         + Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã (đối với học sinh có hộ khẩu thường trú ngoài huyện nhưng tạm trú cả gia đình trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh).
         3. Thời gian và địa điểm tuyển sinh:
        * Đợt 1: Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
          Thời gian tuyển sinh từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021. (Không có chỉ tiêu tuyển sinh)
        * Đợt 2: Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.
         Thời gian tuyển sinh từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.
           * Lưu ý: Nhà trường tuyệt đối không tuyển sinh trước thời gian quy định và không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ. Sau tuyển sinh đợt 2, nếu chưa đủ chỉ tiêu, nhà trường báo cáo và lập tờ trình về Phòng GDĐT duyệt trực tiếp với lãnh đạo cấp học trong ngày 29/7/2021 xin phép được tuyển sinh bổ sung. Sau khi được Phòng GDĐT cho phép nhà trường tiếp tục tiếp nhận hồ sơ học sinh cho đủ chỉ tiêu được giao. Trong đó, ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi và trẻ các gia đinh chính sách, hộ nghèo, khuyết tật trên địa bàn từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021. Lịch tuyển sinh cụ thể như sau:
* Tuyển sinh trực tiếp.
 
Thời gian tuyển sinh Người nhận hồ sơ Địa điểm nhận hồ sơ
Ngày 23/7/2021 Đào Phương Châm
Phạm Thị Huệ
Phòng Hành Chính
Ngày 24/7/2021 Lê Thị Huyền Trang
Lê Thị Loan
Phòng Hành Chính
Ngày 25/7/2021 Phạm Thị Lan
Nguyễn Thị Hiền
Phòng Hành Chính
Ngày 26/7/2021 Nguyễn Thị Thu
Phạm Thị Minh
Phòng Hành Chính
Ngày 27/7/2021 Đào Phương Châm
Phạm Thị Thu Huyền
Phòng Hành Chính
Ngày 28/7/2021 Lê Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Hiền
Phòng Hành Chính
5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh.
* Dự kiến số lượng tuyển sinh:
Tổng số trẻ điều tra trong độ tuổi tuyển sinh: 639 trẻ.
                                   + Trẻ Nhà trẻ:    226 trẻ;
                                   + Trẻ mẫu giáo: 413 trẻ;
                 Trong đó:  + Trẻ 5 tuổi:      129 trẻ.
 Tổng số trẻ đã đi học năm học 2020 - 2021: 336 trẻ.
                   Trong đó: + Trẻ Nhà trẻ:  13 trẻ (sinh năm 2019);
                                    + Trẻ 3 tuổi:   74 trẻ (sinh năm 2018);
                                    + Trẻ 4 tuổi:  129 trẻ (sinh năm 2017);
                                    + Trẻ 5 tuổi:  120 trẻ (sinh năm 2016).
 Chỉ tiêu tuyển sinh mới năm học 2021 - 2022: Tổng 139 trẻ.
                   Trong đó: + Trẻ Nhà trẻ: 87 trẻ (sinh năm 2019);
                                    + Trẻ 3 tuổi:   46 trẻ (sinh năm 2018);
                                    + Trẻ 4 tuổi:    6 trẻ (sinh năm 2017);
                                    + Trẻ 5 tuổi:    0 trẻ (sinh năm 2016).
Dự kiến tổng số trẻ sau tuyển sinh: 475 cháu trên 18 nhóm lớp.
Trong đó:  + Trẻ 5 tuổi: 120 trẻ chia thành 5 lớp - Bình quân: 24 trẻ/lớp
                 + Trẻ 4 tuổi: 135 trẻ chia thành 5 lớp - Bình quân: 27 trẻ/lớp
                 + Trẻ 3 tuổi: 120 trẻ chia thành 4 lớp: Bình quân: 30 trẻ/lớp
                 + Trẻ nhà trẻ: 100 trẻ  chia thành 4 lớp: Bình quân: 25 trẻ/lớp
* Địa bàn tuyển sinh.
         Nhà trường tuyển sinh trên địa bàn các thôn: Thôn Tây Sơn; Thôn Chung Chính; thôn Liên Tân; thôn Quang Trung tại xã Phương Trung - huyện Thanh Oai - Hà Nội.
II. Hồ sơ tuyển sinh:
Nhà trường lập thành 2 bộ hồ sơ gồm: (1 bộ lưu tại trường, 1 bộ nộp về Phòng GD&ĐT theo cấp học).
Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.                                                  
         Biên bản bàn giao hồ sơ giữa 2 cấp học.
Kế hoạch tuyển sinh của trường (theo mẫu của Sở GD&ĐT).
Báo cáo nhanh thực hiện kế hoạch tuyển sinh (theo mẫu của Sở GD&ĐT)
Biên bản xét tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).
Danh sách ứng dự tuyển được triết xuất từ phần mềm eSAMS.
Danh sách học sinh được tuyển được triết xuất từ phần mềm eSAMS.
Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh (mẫu của Sở GD& ĐT).
Tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có).
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
         I. Phân công trách nhiệm.
1. Đối với Ban giám hiệu.
        1.1 Chủ động phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn. Tổ chức việc phối hợp với UBND xã, Ban dân
số xã để tổ chức điều tra số lượng trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các lớp, phân tuyến tuyển sinh theo từng khu hợp lý để huy động trẻ đến trường với tỷ lệ cao nhất để không xảy ra tình trạng quá tải trong nhà trường. Chủ động xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của trường để báo cáo PGD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Phòng GDĐT tổ chức hướng dẫn
1.2. Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh và giao chỉ tiêu số lượng cho từng nhóm lớp.
1.3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể CB - GV - NV và cha mẹ học sinh chuẩn bị công tác tuyển sinh trực tuyến, đặc biệt ưu tiên cho trẻ các lớp MG 5 - 6 tuổi.
1.4. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất, tu sửa, bổ sung đồ dùng trang thiết bị cho các lớp và triển khai tuyển sinh trực tuyến.
1.5. Dự kiến danh sách Hội đồng tuyển sinh gửi về PGD để ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.
         1.6. Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn CMHS truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân phải chính xác, thống nhất giữa sổ điểm điện tử và hồ sơ cá nhân, bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của cha mẹ học sinh về mã số học sinh, sổ liên lạc điện tử và nội dung khác về tuyển sinh theo quy định để đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
         1.7. Tổ chức tuyển sinh.
Tổ chức tuyển sinh, thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh.
Kiểm tra công tác tuyển sinh.
Lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Chủ động phối hợp với trung tâm y tế, trạm y tế xã tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở GDĐT, UBND huyện (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2021 – 2022 vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19).
1.8. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh.
1.9. Kết thúc tuyển sinh lập danh sách tuyển sinh học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và Phòng GD & ĐT.
1.10. Nghiêm chỉnh thực hiện việc bàn giao hồ sơ học sinh để phục vụ công tác phổ cập và tuyển sinh. Cụ thể:
Lập toàn bộ danh sách trẻ 6 tuổi trong trường mình quản lý.
Nhà trường chuẩn bị toàn bộ hồ sơ học sinh đã hoàn thành chương trình bàn giao học sinh cho trường Tiểu học.
Các hồ sơ được bàn giao tại hội trường Phòng GD & ĐT.
Thời gian bàn giao: Trước ngày 01/7/2021
Căn cứ vào kết quả số liệu điều tra trẻ trong độ tuổi trên địa bàn, căn cứ vào thực tế điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ CB - GV - NV của trường, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức họp Hội đồng giáo viên nhằm thông qua kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của nhà trường, giúp CB - GV - NV nắm được và thực hiện cho tốt kế hoạch của nhà trường đã xây dựng.
         Nghiên cứu để phân công giáo viên phụ trách các nhóm lớp sao cho phù hợp với tình hình thực tế, năng lực, hoàn cảnh của từng người.
          2. Đối với GV - NV và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:
       Tham gia công tác điều tra phổ cập trẻ trên địa bàn được phân công, thực hiện tốt công tác tuyển sinh.
        Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ tuyển sinh của phụ huynh, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân trẻ như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…. Trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra, khớp với bản chính sổ hộ khẩu và hồ sơ tuyển sinh”. Đặc biệt là hồ sơ của trẻ 5 tuổi, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ để cấp giấy chứng nhận hopàn thành chương trình GDMN cho trẻ sau này.
* Lưu ý: Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
         Trong suốt thời gian tuyển sinh tuyệt đối giáo viên không được thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp bất kỳ một khoản tiền nào.
        Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2021 - 2022 và thuận tiện cho theo dõi phổ cập, nhà trường yêu cầu giáo viên đã được phân công trong công tác điều tra phổ cập và tuyển sinh trẻ hoàn tất các loại hồ sơ (kèm theo tất cả những giấy tờ liên quan) cho học sinh để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trẻ năm học 2021 - 2022.
Trong thời gian tuyển sinh năm học 2020 – 2021 vẫn còn ảnh hưởng của dịch bênh Covid – 19 nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
        II. Chế độ báo cáo:
         Báo cáo về Phòng GDĐT:        
         Trước ngày 14/5/2021: Báo cáo số liệu tuyển sinh; Nộp bản mềm dự thảo danh sách hội đồng tuyển sinh qua địa chỉ của cấp học.
        Ngày 20/5/2021: Nộp bản dự thảo kế hoạch tuyển sinh về phòng GD&ĐT theo cấp học; Duyệt chỉ tiêu tuyển sinh.
        Ngày 07/6/2021: Ban hành kế hoạch tuyển sinh.
Ngày 10/06/2021: Trường nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Phòng GD&ĐT.
         Từ ngày 12/7/2021 đến 28/7/2021: Tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐ công tác tuyển sinh của Huyện.
         Ngày 29/7/2021: Duyệt chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung (nếu chưa đủ chỉ tiêu)
           Ngày 30/7/2021: Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh (qua mạng theo cấp học) và triển khai tuyển sinh bổ sung (nếu có).
         Ngày 05/8/2021: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về Phòng GD&ĐT cấp học mầm non (kèm theo hồ sơ tuyển sinh).
         Yêu cầu hội đồng tuyển sinh nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần báo cáo ngay về Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết.
         Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường mầm non Phương Trung II năm học 2021 - 2022. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thanh Oai để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh đã đề ra./.

 
Nơi nhận:                                                     
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- CB,GV,NV (để t/h);
- Lưu VT./.
                  
HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Nhung


         Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PGD&ĐT THANH OAI 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên hệ với chúng tôi

Trường Mầm non Phương Trung II


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay64
  • Tháng hiện tại2,165
  • Tổng lượt truy cập65,593
Giới thiệu về nhà trường
Trường mầm non Phương Trung II là ngôi trường đáng tin cậy để phụ huynh tin tưởng và trao gửi con em đến trường.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây